Föreningen

Byggnationen av fastigheterna, som idag tillhör föreningen, påbörjades i mitten av 1940-talet för att stå klara tre år senare. Lägenheterna ombildades till bostadsrätter 1999.

Föreningen består av 4 fastigheter, två femvåningshus med hiss, vind och källarförråd samt två låghus om tre våningsplan med källarförråd. Cykel- och barnvagnsförråd samt tvättstugor finns i samtliga fastigheter med moderna maskiner. Fördelning: 71 bostadsrättslägenheter, 6 hyreslägenheter och 9 lokaler med hyresrätt.

Utförda renoveringar
Rörstambyte 2000
Elstambyte 2000
Fönster 2003
Hissar höghusen 2009
Portar höghusen 2009
Fasad, tak, vind, balkong 2010-2011

På sommaren finns en gemensam grill med sittplats till förfogande, vintertid används backen mellan husen flitigt av områdets barn som pulkabacke.

Bredband via Ownit